குறைமாத குழந்தை விழித்திரை நோய்

  • Admin
  • 01 Sectember 2022
  • (0)

குறைமாதத்தில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் விழித்திரை நோய் (ROP) என்பது குறைமாதத்தில் மற்றும் குறைந்த எடையுடன் பிறக்கும் குழந்தைகளின் விழித்திரையில் ஏற்படும் இரத்த நாளங்களின் ஒழுங்கற்ற வளர்ச்சியே ஆகும். தாயின் வயிற்றில் இருக்கும் பொழுது குழந்தையின் கண்ணில் இரத்த நாளங்களின் வளர்ச்சி நடுப்பகுதியிருந்து ஓரப்பகுதிகளை நோக்கி வளரும். குறை மாதத்தில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு இந்த வளர்ச்சி சிராக நடைபெறுவதில்லை. இரத்த வளர்ச்சி ஒழுங்கற்ற முறையில் நடப்பதனால் குழந்தையின் விழித்திரையில் பாதிப்பு ஏற்படுவதற்கு ஏதவாகிறது. குறைமாதத்தில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் விழித்திரை நோய் அறிமுகம், விழித்திரையின் வளர்ச்சி மாற்றங்கள், மருத்துவம், கண்டுபிடிக்கும் முறைகள், மறு பரிசோதனை தேவையா ஆகியவற்றைக் குறித்து இந்த வலைதளம் விளக்குகிறது.

தைராய்டு கண் நோய்

  • Admin
  • 08 Augest 2022
  • (0)

தசைகள், கொழுப்பு மற்றும் பார்வை நரம்புகளால் கண்கள் சூழப்பட்டுள்ளன. தைராய்டு கண்நோய் ஏற்பட்டால் கொழுப்பின் அளவு அதிகரிக்கும், தசைகள் தடிமனாகும். இதனால் கண்கள் முன்புறம் வெளிவரும் . கண்கள் பெரிதாக தெரியும். முன்புறம் தள்ளியபடி தோற்றமளிக்கும் (Proptosis) பார்வை நரம்பும் பாதிக்கப்படும். சில கருவிழியில் புண், கண் நீர் அழுத்தம், மாறுகண் போன்ற குறைபாடுகள் ஏற்படும். தைராய்டு கண் நோய் அறிமுகம், அறிகுறிகள், காரணங்கள், ஆய்வு, பரிசோதனை , எக்ஸ்ஆப்தால்மோமீட்டர் , சிகிச்சை, கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியவை, பக்க விளைவுகள், கண்தசை அறுவை சிகிச்சை, கண்குழி அறுவை சிகிச்சை ஆகியவற்றைக் குறித்து இந்த வலைதளம் விளக்குகிறது .

யூவியைட்டிஸ்

  • Admin
  • 29 July 2022
  • (0)

நமது விழியானது மூன்று அடுக்குகளைக் கொண்டது விழியின் வெளிப்புறத்தில் ஸ்கிளீரா (sclera) எனும் அடுக்கு உள்ளது.உட்புறத்தில் ரெடினா எனும் அடுக்கு உள்ளது.இந்த இரண்டு அடுக்குகளுக்கு இடையே யூவியா எனும் அடுக்கு உள்ளது. இப்பகுதி வீக்கமடைவதால் ஏற்படும் நோயே யூவியைட்டீஸ் எனப்படுகிறது. யூவியா வீக்கமடைவதால் கண்களில் வலி, கண்சிவப்பு மங்கலான பார்வை ஆகியவை உண்டாக்க கூடும். யூவியைட்டிஸ் அறிகுறிகள், காரணங்கள், இதை கண்டறியும் முறை மற்றும் சிகிச்சையளிக்கும் முறை யாவை?, யூவியைட்டிஸ் பரிசோதனை, யூவியைட்டிஸ் சிக்கல்கள் , யூவியைட்டிஸ் வகைகள் , யூவியைட்டிஸ் இரத்த பரிசோதனை விவரம், சிகிச்சை முறைகள், பக்க விளைவுகள், அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள். ஆகியவற்றைக் குறித்து இந்த வலைதளம் விளக்குகிறது.

About Author
...
Dr. Suresh J Paul MBBS, DO

Dr, Suresh Eye Hospital has a Community Outreach Programme which takes eye care services to the community.

Featured Post

2020 © All Rights Reserved | Designed and Developed by Smarteyeapps