விழி வெண்படல அழற்சி /மெட்ராஸ் ஐ /கண் வலி

  • Admin
  • 13 December 2022
  • (0)

அடினோ வைரஸ் எனப்படும் ஒரு கிருமியினால் உருவாகும் இந்த நோய் சென்னை கண் நோய், இளம் சிவப்பு கண், கண் வலி, மெட்ராஸ் ஐ என பல பெயர்களில் அறியப்படும். சென்னை கண் நோய் என்ற சொல் பொதுவாக வைரஸ், பாக்டீரியா, கிளாமிடியவினால் உண்டாகும் கண் நோய்களையும் சேர்ந்த பொதுவான பெயர்.இந்த கட்டுரை கிருமி காரணிகள்,எதினால் மெட்ராஸ் ஐ என்று பெயர்,மெட்ராஸ் ஐயின் அறிகுறிகள்,சிவப்புக் கண் பாக்டீரியா அல்லது வைரஸ் என்பதை எப்படிச் சொல்வது, எனக்கு கண் வலி எப்படி வந்தது,நேருக்கு நேர் பார்ப்பதால் பரவுமா, வராமல் தடுக்க முடியுமா,எப்போது குணமாகும், கண் பரிசோதனை தேவையா, கண் இமைப்படல அழற்சிக்கான/மெட்ராஸ் ஐ சிகிச்சைகள், மெட்ராஸ் ஐ வராமல் தற்காத்து கொள்வது எப்படி,நீங்கள் கண் நோய் நோயாளியுடன் நெருக்கமாக வாழ்ந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும், ஓய்வு தேவையா, அபூர்வ வகை கிருமிகளால் வரும் கண் நோய் ஆகியவற்றைக் குறித்து விரிவாக அறிய உதவும்.

குறைமாத குழந்தை விழித்திரை நோய்

  • Admin
  • 01 Sectember 2022
  • (0)

குறைமாதத்தில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் விழித்திரை நோய் (ROP) என்பது குறைமாதத்தில் மற்றும் குறைந்த எடையுடன் பிறக்கும் குழந்தைகளின் விழித்திரையில் ஏற்படும் இரத்த நாளங்களின் ஒழுங்கற்ற வளர்ச்சியே ஆகும். தாயின் வயிற்றில் இருக்கும் பொழுது குழந்தையின் கண்ணில் இரத்த நாளங்களின் வளர்ச்சி நடுப்பகுதியிருந்து ஓரப்பகுதிகளை நோக்கி வளரும். குறை மாதத்தில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு இந்த வளர்ச்சி சிராக நடைபெறுவதில்லை. இரத்த வளர்ச்சி ஒழுங்கற்ற முறையில் நடப்பதனால் குழந்தையின் விழித்திரையில் பாதிப்பு ஏற்படுவதற்கு ஏதவாகிறது. குறைமாதத்தில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் விழித்திரை நோய் அறிமுகம், விழித்திரையின் வளர்ச்சி மாற்றங்கள், மருத்துவம், கண்டுபிடிக்கும் முறைகள், மறு பரிசோதனை தேவையா ஆகியவற்றைக் குறித்து இந்த வலைதளம் விளக்குகிறது.

தைராய்டு கண் நோய்

  • Admin
  • 08 Augest 2022
  • (0)

தசைகள், கொழுப்பு மற்றும் பார்வை நரம்புகளால் கண்கள் சூழப்பட்டுள்ளன. தைராய்டு கண்நோய் ஏற்பட்டால் கொழுப்பின் அளவு அதிகரிக்கும், தசைகள் தடிமனாகும். இதனால் கண்கள் முன்புறம் வெளிவரும் . கண்கள் பெரிதாக தெரியும். முன்புறம் தள்ளியபடி தோற்றமளிக்கும் (Proptosis) பார்வை நரம்பும் பாதிக்கப்படும். சில கருவிழியில் புண், கண் நீர் அழுத்தம், மாறுகண் போன்ற குறைபாடுகள் ஏற்படும். தைராய்டு கண் நோய் அறிமுகம், அறிகுறிகள், காரணங்கள், ஆய்வு, பரிசோதனை , எக்ஸ்ஆப்தால்மோமீட்டர் , சிகிச்சை, கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியவை, பக்க விளைவுகள், கண்தசை அறுவை சிகிச்சை, கண்குழி அறுவை சிகிச்சை ஆகியவற்றைக் குறித்து இந்த வலைதளம் விளக்குகிறது .

About Author
...
Dr. Suresh J Paul MBBS, DO

Dr, Suresh Eye Hospital has a Community Outreach Programme which takes eye care services to the community.

Featured Post

2020 © All Rights Reserved | Designed and Developed by Smarteyeapps