நமது விழியானது மூன்று அடுக்குகளைக் கொண்டது. விழியின் வெளிப்புறத்தில் ஸ்கிளீரா (sclera) எனும் அடுக்கு உள்ளது. உட்புறத்தில் ரெடினா எனும் அடுக்கு உள்ளது. இந்த இரண்டு அடுக்குகளுக்கு இடையே யூவியா எனும் அடுக்கு உள்ளது. இப்பகுதி வீக்கமடைவதால் ஏற்படும் நோயே யூவியைட்டீஸ் எனப்படுகிறது. யூவியா வீக்கமடைவதால் கண்களின் வலி, கண்சிவப்பு, மங்கலான பார்வை ஆகியவை உண்டாக கூடும். இந்த நோய் கண்ணின் பிரச்சனைகளால் மட்டும் ஏற்படலாம் அல்லது உடலின் மற்ற பாகங்களை பாதிக்கும் நோய்களின் ஒரு பகுதியாக இருக்கலாம். இதை தமிழில் அழர்ச்சி என்றும் சொல்லலாம்.

முப்பக்கம்  யூவியைட்டீஸ்(Panuveitis):
மும்பக்கம் யூவியைட்டீஸ்(Panuveitis) என்பது யுவியல் பாதை முழுவதையும் பாதிக்கும் வீக்கத்தைக் குறிக்கும் சொல். இது மிகவும் தீவிரமான வடிவம். பெஹ்செட்ஸ் நோய் (Behçet)  மிகவும் பொதுவான காரணங்களில் ஒன்றாகும், மேலும் இது விழித்திரையை கடுமையாக சேதப்படுத்தும்.
இடைநிலை, பின்பக்க மற்றும் மும்பக்கம்  யூவியைட்டீஸ் ஆகியவை பார்வையை பாதிக்கும் யூவியைடிஸின் வடிவங்கள், மேலும் மீண்டும் மீண்டும் வரும் வடிவங்கள்.
அறிகுறிகள்:-
   
.குறைந்த பார்வை  திறன்.
• சில இடங்களில் இருண்ட பார்வை.
•  மிதவை தோன்றும் காட்சி.
• ஒளி அல்லது போட்டோபோபியா உணர்திறன்.
• கண்கள் வலிமிகுந்திருப்பதோடு சிவந்திருத்தல்.
• தலைவலி.
• சிறிய கண்மணியை கொண்டிருத்தல்(small pupil).
• கருவிழியின் நிறம் மாறுதல்.
• கண்களின் நீர் வழிதல்.
காரணங்கள்:-

➰ உடலில் கிருமித்தொற்று  (பல்லில் புழு)
➰குடல் கிருமிகள்
➰பெருங்குடல் புண்
➰எய்ட்ஸ் அல்லது எச்.ஐ.வி தொற்று
 ➰ஹெர்பிஸ்
➰லைமி நோய்
➰மஞ்சள் காமாலை
➰காசநோய்
➰கண்ணினுள் ஏற்படும் காயம்
➰கண்ணினுள் ஊடுருவிச்செல்லும் ஒரு நச்சுதன்மையின் வெளிப்பாடு.
➰புகைப்பிடித்தல்.
யூவியைட்டீஸ் நோயின் தன்மை:


• கடுமையானது.
• நாள்பட்டது.
•அடிக்கடி வரலாம். தாக்குதல்களுக்கு இடையிலான நேரம் மிகவும் மாறக்கூடியது என்றாலும், மீண்டும் மீண்டும் வருவது மிகவும் அதிகமாக காணப்படுகிறது .

தன்னுடல் தாக்கும்(Auto Immune)நோய் மற்றும் அழற்சி நோய்கள்
1. காரணமில்லாமல்:
80% சதவீதம் காரணம் இல்லாமல் இந்த நோய் வரலாம்.  
2. காரணங்கள்:
20% கீழ்கண்ட நோயுள்ளவர்கள் பாதிக்கப்படலாம். நமது நோயெதிர்ப்பு அமைப்பு பொதுவாக பாக்டீரியா, வைரஸ்கள் மற்றும் பிற 'கிருமிகளை' தாக்க சிறிய புரதங்களை (ஆன்டிபாடிகள்) உருவாக்குகிறது. ஆட்டோ இம்யூன் நோய்கள் உள்ளவர்களில், நோயெதிர்ப்பு அமைப்பு அவர்களின் உடலின் திசுக்களுக்கு எதிராக ஆன்டிபாடிகளை உருவாக்குகிறது, இதனால் சேதம் மற்றும் வீக்கம் ஏற்படுகிறது. இது ஏன் நடக்கிறது என்பது தெளிவாகத் தெரியவில்லை. 

முடக்கு வாதம் மற்றும் பெஹ்செட்ஸ் நோய்
இடியோபாடிக் யுவைடிஸ்
மடங்காதநிலை முதுகெலும்பு வீக்கம் (ankylosing spondylitis)
ரியாக்டிவ் ஆர்த்ரிடிஸ்
சர்கோயிடோசிஸ்
• அழற்சி குடல் நோய்
• கிரோன் நோய் மற்றும் அல்சரேட்டிவ் பெருங்குடல் அழற்சி உட்பட
3. நோய்த் தொற்று:
   
➰டோக்ஸோபிளாஸ்மோசிஸ் வைரஸ்  (முன்புற யுவைடிஸின் மிகவும் பொதுவான தொற்று காரணம்),
➰ ஹெர்பெஸ் சிம்ப்ளக்ஸ்,
➰ அக்கி அம்மை (Herpes zoster),
➰ சைட்டோமெகல்லோ  (cytomegalovirus),
➰கோனோரியா, 
➰காசநோய் மற்றும் லைமி நோய். 
ஆகியவற்றில் உள்ள தொற்றுகள். எச்.ஐ.வி மற்றும் சிபிலிஸ் அரிதான தொற்று காரணங்கள்.

யூவியைட்டீஸ்  அறிகுறிகள்
உங்களுக்கு எந்த வகையான யுவைடிஸ் உள்ளது என்பதைப் பொறுத்து அறிகுறிகள் மாறுபடும்.
முன்புற யூவியைட்டீஸ் அறிகுறிகள் :
இது பொதுவாக ஒரு கண்ணை பாதிக்கிறது. பொதுவான அறிகுறிகள்:
 
கண் வலி (பொதுவாக கண்ணிலும் சுற்றிலும் மந்தமான வலியாக உணரப்படும்).
உங்கள் கண் சிவத்தல்.
கூச்சம் (அதாவது பிரகாசமான ஒளி உங்களுக்கு வலி அல்லது சங்கடமாக இருக்கும்).
மங்கலான பார்வை அல்லது  பார்வை இழப்பு.
தலைவலி.
     பாதிக்கப்பட்ட கண்ணின் கண்மணி சிறிது வடிவத்தை மாற்றலாம். மற்றும் வெளிச்சத்திற்கு சரியாக எதிர்வினையாற்றாமல் இருக்கலாம். (பொதுவாக சிறியதாக மாறும்) அல்லது அதன் மென்மையான வட்ட வடிவத்தை இழக்கலாம். உங்கள் கண் நீராகலாம். அறிகுறிகள் சில மணிநேரங்கள் அல்லது நாட்களில் உருவாகின்றன.
இடைநிலை யூவியைட்டீஸ் அறிகுறிகள் :

➰இது வலியற்ற மங்கலான பார்வையை ஏற்படுத்துகிறது.
 ➰ கூச்சம் மற்றும் உங்கள் கண் சிவந்து போவது அசாதாரணமானது.
➰மிதவைகளை நீங்கள் கவனிக்கலாம் மற்றும் இவை ஒரு பொதுவான அறிகுறியாகும்.
➰மிதவைகள் நீங்கள் பார்க்கும் இருண்ட வடிவங்கள், குறிப்பாக நீல வானம் போன்ற பிரகாசமான ஒளிரும் பின்னணியைப் ➰பார்க்கும்போது. இரண்டு கண்களும் பொதுவாக இடைநிலை யுவைடிஸில் பாதிக்கப்படுகின்றன.
பின்புற யூவியைட்டீஸ் அறிகுறிகள் :
• இது வலியற்ற பார்வை மங்கலை ஏற்படுத்துகிறது. சிலருக்கு இது கடுமையான பார்வை இழப்பை ஏற்படுத்தும்.
• உங்களுக்கு பின்பக்க யுவைடிஸ் இருந்தால், மேலே விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி மிதவைகளை நீங்கள் கவனிக்கலாம். கண்களில் கூச்சம் இருக்கலாம்.
•  இந்த பகுதிகள் சாதாரண பார்வையால் சூழப்பட்டுள்ளன.
• பின்பக்க யுவைடிஸில் உங்கள் கண்களில் ஒன்று மட்டுமே பாதிக்கப்படுவது வழக்கம் மற்றும் அறிகுறிகள் உருவாக அதிக நேரம் எடுக்கும்.

யூவியைட்டீஸ்  எவ்வளவு பொதுவானது  அது யாருக்கு வருகிறது ?

  
  இந்தியாவில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் 1,00,000 பேருக்கு 17 முதல் 52 பேர் யூவியைட்டீஸ் நோயால் பாதிக்கப்படுகின்றனர் என்று கருதப்படுகிறது. இது பெரும்பாலும் 20 முதல் 59 வயதிற்குட்பட்டவர்களை பாதிக்கிறது மற்றும் குழந்தைகளில் அசாதாரணமானது. இருப்பினும், யூவியைட்டீஸ் எந்த வயதினரையும் பாதிக்கலாம். மேலே குறிப்பிட்டுள்ள அடிப்படை நிலைமைகள் அல்லது பிரச்சனைகளில் ஒன்று உங்களுக்கு இருந்தால், உங்களுக்கு யூவியைட்டீஸ் உருவாகும் அபாயம் அதிகம். இந்தியா போன்ற வளர்ந்த நாடுகளில், பார்வை பிரச்சினையுள்ள 10 பேரில் ஒருவருக்கு பார்வைக் குறைபாட்டிற்கு யுவைடிஸ் காரணமாகும்.

இதை கண்டறியும் முறை மற்றும் சிகிச்சையளிக்கும் முறை:
⚫ மருத்துவர் நோயின் காரணத்தை அறிய உடல் பரிசோதனையை மேற்கொள்வார். 
⚫வெள்ளை இரத்த அணுக்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் புரத அளவுகளை எண்ணிக்கையை சாதாரண இரத்த பரிசோதனைகள் மூலம் பரிசோதித்தல்.
⚫விரிவான உடல் பரிசோதனையுடன் முழுமையான மருத்துவ வரலாற்றைக் குறித்து கொள்தல்.
⚫தோல் சோதனைகள்
⚫கண் திரவங்களினை பரிசோதித்தல்.
பிளவு-விளக்கு பரிசோதனை(slit-lamp):

    பிளவு விளக்கு என்பது ஒரு உயர்-தீவிர ஒளி மூலத்தைக் கொண்ட ஒரு கருவியாகும். கண்ணிமை, வெள்ளை  விழி , வெள்ளை விழியில் வெளிப்படலம், கருவிழி, இயற்கை  லென்ஸ் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய மனிதக் கண்ணின் முன் பகுதி அல்லது முன் கட்டமைப்புகள் மற்றும் பின்புறப் பகுதியை ஆய்வு செய்ய விளக்கு உதவுகிறது. இது பல்வேறு கண் நோய்களை   கண்டறிய உதவுகிறது.
விழித்திரை புகைப்பட கருவி(fundus camera): 
      விழித்திரை புகைப்பட கருவி  என்பது ஒரு சிறப்பு மிகுந்த சக்தி நுண்ணோக்கி ஆகும், இது விழித்திரை, விழித்திரை இரத்த நாளங்கள், விழித்திரை நடுநரம்பு, விழிப்புள்ளி மற்றும் பின்புற துருவம் (அதாவது fundus) உள்ளிட்ட கண்ணின் உட்புற மேற்பரப்பை புகைப்படம் எடுக்க வடிவமைக்கப்பட்ட புகைப்பட கருவியுடன்   உள்ளது. 
  

காற்று அழுத்த கருவி(Non Contact Tonometer):

காற்றழுத்த கோட்பாட்டில் வேலை செய்யும் மின்னணு கருவி. இது கண் அழுத்தத்தை கண்டுபிடிக்க உதவும்.
ஆப்டிகல் கோஹரன்ஸ் டோமோகிராபி (OCT):
   

 இந்த சோதனையின் மூலம் படங்கள் விழித்திரையின் வீக்கத்தை காட்டும். விழித்திரையின் குறுக்கு வெட்டுப் படங்களை வழங்குகின்றன. விழித்திரை திசுக்களில் எந்த அளவு திரவம் கசிந்துள்ளது என்பதை இது தீர்மானிக்க உதவும். பின்னர் சிகிச்சையில் முன்னேற்றங்கள் உள்ளனவா என்பதை பார்க்க உதவும்.
  1. மேலே குறிக்கப்பட்ட இரத்த பரிசோதனை தேவைப்படலாம்.
யூவியைட்டீஸ் சிகிச்சை என்ன?
யுவைடிஸிற்கான சிகிச்சையானது கண்களில் வலி மற்றும் பார்வை தெளிவடையுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது, எந்தவொரு அடிப்படை காரணத்தையும் சிகிச்சையளித்து குறைக்கவும் மருந்துகள் உபயோகிக்கப்படுகின்றன. இது நிரந்தர பார்வை இழப்பு அல்லது பிற சிக்கல்களைத் தடுக்கலாம். சிகிச்சை பொதுவாக பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்கியது:
1. ஸ்டீராய்டு கண் சொட்டுகள்-நோய் குணமாக :


• ஸ்டீராய்டு கண் சொட்டுகள் பொதுவாக யுவைடிஸில் ஏற்படும் வீக்கத்தைக் குறைக்கப் பயன்படுகிறது. ஸ்டீராய்டு சொட்டுகள் யுவைடிஸிற்கான முக்கிய சிகிச்சையாகும் மற்றும் லேசான தாக்குதல்களுக்கு ஒரே சிகிச்சையாக இருக்கலாம். ப்ரெட்னிசோலோன் மற்றும் டெக்ஸாமெதாசோன் கண் சொட்டுகளில் ஸ்டீராய்டு சொட்டுகளின் எடுத்துக்காட்டுகள்.

• ஸ்டீராய்டு கண் சொட்டுகள் பொதுவாக நன்றாக வேலை செய்தாலும், சில சமயங்களில் பக்க விளைவுகள் ஏற்படுகின்றன மற்றும் இவை சில நேரங்களில் தீவிரமானவை. எனவே, ஸ்டீராய்டு கண் சொட்டுகள் பொதுவாக ஒரு கண் நிபுணர் (ஒரு கண் மருத்துவர்) மூலம் மட்டுமே பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன, அவர் நிலைமையை கண்காணிக்க முடியும். ஸ்டெராய்டுகளைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு உங்கள் கண்ணில் ஹெர்பெஸ் சிம்ப்ளக்ஸ் வைரஸ் தொற்று இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்வது மிகவும் முக்கியம்.  

•  சாத்தியமான பக்க விளைவுகளில் கண்ணின் கருவிழியில் புண்கள் ஏற்படுகின்றன, இது மிகவும் வேதனையாக இருக்கும் மற்றும் உங்கள் பார்வையை பாதிக்கும். ஸ்டீராய்டு கண் சொட்டுகள் நீண்ட காலத்திற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டால், அவை உங்கள் லென்ஸ்கள் (கண்புரை) அல்லது உங்கள் கண்ணில் ( கண் நீர் அழுத்த நோய் ) அழுத்தம் அதிகரிக்க வழிவகுக்கும்.
   
2. வலி மற்றும் அசௌகரியத்தை  சரி செய்ய சைக்ளோப்லெஜிக் சொட்டு மருந்துகள் :
• சைக்ளோப்லெஜிக் கண் சொட்டுகள்: 


இவை சிலியரி தசையில் உள்ள தசையை தளர்த்துவதன் மூலம் உங்கள் கண்ணில் உள்ள கண்மணியை விரிவுபடுத்துவதன் மூலம் (விரிவடைந்து) வலியைக் குறைக்கும். இதன் விளைவாக, வீக்கமடைந்த கருவிழி ஓய்வெடுக்கவும் மீட்கவும் முடியும். அட்ரோபின் மற்றும் சைக்ளோபென்டோலேட் கண் சொட்டுகளில்  சில எடுத்துக்காட்டுகள். சில பக்க விளைவுகள் உண்டு. அவை தற்காலிக மங்கலான பார்வை மற்றும் கவனம் செலுத்துவதில் சிரமத்தை ஏற்படுத்தலாம். சொட்டுகளின் விளைவு குறைந்துவிட்டால், இந்த பக்க விளைவுகள் மறைந்துவிடும். இந்த சொட்டுகள் பயன்படுத்தப்படாவிட்டால்,  யுவியாவில்  ஏற்படும் அழற்சியானது லென்ஸில் ஒட்டி , நிரந்தர வடுவை ஏற்படுத்தும்.

3. கறுப்பு  கண்ணாடிகள்:

உங்கள் அறிகுறிகளில் பிரகாசமான ஒளியின் உணர்திறன் அல்லது கூச்சம் (Photophobia) இருந்தால், இருண்ட கண்ணாடி அணிவது உதவியாக இருக்கும்.

4. வலி நிவாரணிகள்:பாராசிட்டமால் போன்ற வலிநிவாரணி மருந்துகளும் உதவக்கூடும்.

5.வாய் அல்லது ஊசி மூலம் ஸ்டெராய்டுகள்:

 கடுமையான யுவைடிஸில், ஸ்டெராய்டுகள் சில நேரங்களில் உங்கள் கண்ணுக்குள் அல்லது அதைச்   சுற்றி ஊசி மூலம் கொடுக்கப்படுகின்றன. வாய்வழியாகவும் கொடுக்கலாம். இவை நீண்ட   காலத்திற்கு பயன்படுத்தினால் பக்கவிளைவுகளை உண்டாக்கும். வாய்வழி ஸ்டெராய்டுகளின்   முக்கிய பக்க விளைவுகள் சில வாரங்களுக்கு மேல் பயன்படுத்தப்படும் போது ஏற்படும். எலும்புகளின் 

       
1. 'மெலிவு' (ஆஸ்டியோபோரோசிஸ்) 
2. தோல் மெலிதல் 
3. எடை அதிகரிப்பு
4.  தசை விரயம் 
5. பொதுவாக தொற்று ஏற்படும் அபாயம் ஆகியவை இதில் அடங்கும்.
6.நோயெதிர்ப்புத் தடுப்பு மருந்துகள்(Immunosuppressive medicines):

யுவைடிஸ் சிகிச்சைக்கு நீண்ட காலத்திற்கு ஸ்டீராய்டு சிகிச்சை தேவைப்பட்டால், நோயெதிர்ப்புத் தடுப்பு மருந்து எனப்படும் இரண்டாவது மருத்துவம் பயன்படுத்தப்படலாம். இது தேவையான ஸ்டீராய்டுகளின் அளவைக் குறைக்க உதவுகிறது மற்றும்/அல்லது ஸ்டெராய்டுகள் வேலை செய்யவில்லை என்றால் யுவைடிஸைக் கட்டுப்படுத்த உதவும்.
7. உயிரியல்  முகவர்கள்:
யுவைடிஸிற்கான பல புதிய சிகிச்சைகள் தற்போது ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகின்றன. எட்டானெர்செப்ட் மற்றும் இன்ஃப்ளிக்சிமாப் போன்ற (TNF) ஆல்பா-தடுப்பான்கள் எனப்படும் மருந்துகள் இதில் அடங்கும்.
8. அடிப்படை நிலைமைகள் மற்றும் காரணங்களுக்கான சிகிச்சை:
உங்கள் யுவைடிஸின் அடிப்படைக் காரணம் இருந்தால், இதற்கும் சிகிச்சையளிக்கப்பட வேண்டும் (முடிந்தால்). இதன் பொருள் ஏதேனும் அடிப்படை தொற்று, அழற்சி நோய் அல்லது தன்னுடல் தாக்க நோய்க்கு சிகிச்சை அளிப்பதாகும்.
9. அறுவை சிகிச்சை:

எப்போதாவது, யுவைடிஸ் வியாதிக்கு அறுவை சிகிச்சை தேவைப்படுகிறது - பொதுவாக நாள்பட்டத் தொடர்ச்சியான யுவைடிஸ். மேலே குறிப்பிட்டுள்ள மற்ற சிகிச்சைகளுக்கு கூடுதலாக அறுவை சிகிச்சை பயன்படுத்தப்படுகிறது. யுவைடிஸை அறுவை சிகிச்சை மூலம் மட்டும் குணப்படுத்த முடியாது. கூடவே கண்புரை, கண் பிரஷர் இவற்றை சமாளிக்க அறுவை சிகிச்சை தேவைப்படலாம். 
யாரிடமாவது தொடர்ந்து மிதவைகள் இருந்தால், அது அவர்களின் பார்க்கும் திறனை பாதிக்கிறது என்றால், கண்ணில் உள்ள விட்ரஸ் ஜெல்லி  அகற்றலாம். விட்ரஸ் ஜெல்லி சேதம் விளைவிக்கும் அழற்சியின் காரணமாக மிதவைகள் உருவாகின்றன.
• ஸ்டீராய்டு சிகிச்சையின் விளைவாக ஏற்படக்கூடிய கண்புரை அல்லது கண் நீர் அழுத்த நோய்க்கு சிகிச்சை அளிக்கவும் அறுவை சிகிச்சை பயன்படுத்தப்படலாம்.
யூவியைட்டீஸின் சிக்கல்கள் என்ன?
1. பார்வை பாதிப்பு:

யுவைடிஸ் விரைவில் சிகிச்சையளிக்கப்படாவிட்டால், அது நிரந்தர பார்வை இழப்புக்கு வழிவகுக்கும். இது உங்கள் கண்ணில் அதிகரித்த அழுத்தம் (கண் நீர் அழுத்த நோய்) போன்ற சிக்கல்களுக்கும் வழிவகுக்கும். இந்த சிக்கல்கள் உங்கள் பார்வையை பாதிக்கலாம். சிக்கல்கள் முன்கூட்டியே கண்டறியப்படாவிட்டால், அவை சில சமயங்களில் அடிப்படை யுவைடிஸை விட உங்கள் பார்வையில் அதிக தீங்கு விளைவிக்கும்.

யுவைடிஸின் சிக்கல்கள் கண்ணின் உள்ளே ஏற்படும் அழற்சியின் விளைவுகளால் ஏற்படலாம். அவற்றில் சில வீக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தப் பயன்படுத்தப்படும் ஸ்டீராய்டு சிகிச்சையாலும் ஏற்படலாம். இருப்பினும், ஒரு பொதுவான விதியாக, யுவைடிஸைக் கட்டுப்படுத்த போதுமான ஸ்டீராய்டுகளைப் பயன்படுத்துவது நல்லது.   குறைவான ஸ்டீராய்டுகளைப் பயன்படுத்துவது  வீக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தாது. யுவைடிஸுடன் சில நேரங்களில் ஏற்படக்கூடிய சிக்கல்கள் பின்வருமாறு:
2. ஒட்டு(Synechiae)உருவாக்கம்: 
அழற்சியின் காரணமாக கருவிழிக்கும் லென்ஸுக்கும் இடையே உருவாகக்கூடிய திசுக்களின் 'ஒட்டுக்கு' (synechiae')இந்தப் பெயர். 
கண் சொட்டுகள் கருவிழியை விரிவடையச் செய்யும். ஒட்டு ஏற்படுவதை  தடுக்க உதவுகிறது.
3.  கண் நீர் அழுத்த நோய்(Glaucoma):

இந்த தகவலைப் பற்றி மேலும் அறிய தயவுசெய்து இணைப்பைக் கிளிக் செய்யவும். கண் நீர் அழுத்த நோய்(Glaucoma)
4. விழித்திரை பிரிதல்(retinal detachment) :


வீக்கமானது உங்கள் விழித்திரையில் வரும் போது நரம்பு விலகலாம். அல்லது கீழே உள்ள இரத்த நாளங்களில் இருந்து பிரிக்கப்படும். இது ஒளிரும் விளக்குகள், மிதவைகள் மற்றும் உங்கள் பார்வையில் சிக்கல்களை நீங்கள் அனுபவிக்கலாம். உங்களுக்கு விழித்திரைப் பற்றின்மை இருப்பதாக நீங்கள் சந்தேகித்தால், அவசர சிகிச்சை அடிக்கடி தேவைப்படும் என்பதால், உடனடியாக உங்கள் மருத்துவரை அணுகவும். மேலும் விவரங்களுக்கு விழித்திரைப் பிரிதல் என்ற தனி வலைப்பதிவைப் பார்க்கவும்.  விழித்திரை பிரிதல்(retinal detachment) .
விழிப்புள்ளி வீக்கம்(Macular oedema):
• இது உங்கள் விழித்திரையில் உங்கள் மாகுலாவைச் சுற்றி உங்கள் கண்ணின் பின்புறத்தில் திரவம் உருவாகும் சொல். இது நிரந்தர பார்வை இழப்பை ஏற்படுத்தலாம். கூடுதலாக, மாக்குலாவில் துளைகள் உருவாகலாம், இது விழித்திரையில் பார்வை இழந்த பகுதிகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
 கண்புரை உருவாக்கம்(Cataract formation):
• கண் அழற்சி லென்ஸின் மேகமூட்டத்தை ஏற்படுத்தும் (கண்புரைக்கான-மேஷன்). நீண்ட கால ஸ்டீராய்டு சிகிச்சையாலும் கண்புரை ஏற்படலாம். கண்புரை மோசமாகி, சிகிச்சையளிக்கப்படாவிட்டால், அது பார்வை இழப்புக்கு வழிவகுக்கும். மேலும் விவரங்களுக்கு கண்புரை என்ற தனி வலைப்பதிவைப் பார்க்கவும்.   கண்புரை.
யூவியைட்டீஸிற்கான கண்ணோட்டம் (எதிர்காலம்) என்ன?
 யுவைடிஸிற்கான சிகிச்சை எவ்வளவு விரைவில் தொடங்கப்படுகிறதோ, அவ்வளவு  விரைவாக அது போய்விடும். இருப்பினும், முன்புற யுவைடிஸ் மீண்டும் வரலாம், குறிப்பாக தன்னுடல் தாக்கும் நோய் (Auto Immune) அல்லது அழற்சி நோய் போன்ற அடிப்படை நோயுடன் தொடர்புடையதாக இருந்தால்.

ஆரம்ப மற்றும் போதுமான சிகிச்சை இருந்தபோதிலும், முன்புற யுவைடிஸ் சில நேரங்களில் தொடர்ந்து  இருக்கலாம்.

இடைநிலை யுவைடிஸ் மற்றும் பின்பக்க யுவைடிஸ் ஆகியவை நீண்ட காலத்திற்கும் நீடிக்கும் அல்லது நாள்பட்டு மீண்டும் வர அதிகம். மீண்டும் மீண்டும் வரும் யூவியைடிஸ் உள்ள சிலர் தங்கள் அறிகுறிகளை அடையாளம் காண கற்றுக் கொள்கிறார்கள். அவர்களுக்கு சில சமயங்களில் ஸ்டீராய்டு கண் சொட்டுகள் கொடுக்கப்பட்டு இருப்பு வைக்கப்படுகின்றன  மற்றும் அவர்களின் வழக்கமான அறிகுறிகள் மீண்டும் தோன்றும் போது மருந்தை உபயோகிக்க தொடங்கினவுடன் மருத்துவரை அணுகலாம். நாள்பட்ட அல்லது மீண்டும் மீண்டும் வரும் யூவியைடிஸ் உள்ளவர்கள் பொதுவாக ஒரு கண் நிபுணரின் நீண்ட கால கவனிப்பில் இருப்பார்கள். நோய்த்தொற்றால் ஏற்படும் யுவியைடிஸ் பொதுவாக நோய்த்தொற்றுக்கு சிகிச்சையளிக்கப்படும் போது தெளிவாகிறது. மேலும் மீண்டும் வராது.

Comments
Comments
{{c.name}} ({{c.dat}})

{{c.comment}}

{{r.name}} ({{r.dat}})

{{r.reply}}

Post Your Comment
About Author
...
Dr. Suresh J Paul MBBS, DO

Dr, Suresh Eye Hospital has a Community Outreach Programme which takes eye care services to the community.

Featured Post

2020 © All Rights Reserved | Designed and Developed by Smarteyeapps