அறிமுகம் 

 

    கண்களில் உள்ள ஒளி உணர்திறன் நரம்பு  திசு விழித்திரை எனப்படும்.  இது  நம் பார்வை   பிம்பங்களை   பார்வை  நரம்புகள்  மூலம் மூளைக்கு அனுப்புகிறது. விழித்திரையில் பாதிப்பு ஏற்படும் போது விழித்திரையில் பிரிதல் ஏற்படலாம். இதை பிரிக்கப்பட்ட  விழித்திரை  என அழைப்போம்.


அறிகுறிகள் :1. நீங்கள் பார்க்கும் இடங்களிலெல்லாம் கருப்பு வளையங்கள் கருப்பு புள்ளிகள் நூல் போன்ற மிதவைகள் தோன்றுதல் .  
2. மின்னல் வெட்டுவது போல்  தெரிதல்.
3. மங்கலான பார்வை.
4. திரைச்சீலை வடிவ பார்வை இழப்பு.

காரணங்கள்:

  
1. மற்றொரு கண்ணில் ஏற்கனவே விழித்திரை பிரிதல் இருத்தல்.  
2. கிட்டப் பார்வை.
3. கண்ணில் காயம் உண்டாகுதல் .
4. குடும்பத்தினருக்கு விழித்திரை  பிரிதல் இருத்தல் .
5. கண்புரை அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்டிருத்தல்.  

விழித்திரை பிரிதல் வகைகள்:

ரேக்மாடோ ஜெனஸ்  : 


1. இது மிகவும் பொதுவான வகை.

2. இது விழித்திரை கிழிவதால் நிகழ்கிறது.
3. வயதால் உங்கள் கண் பார்வையை நிரப்பும். 
4. விட்ரஸ் ஜெல் உங்கள் விழித்திரையிலிருந்து விலகிச் செல்வதால் நிகழ்கிறது.


காரணங்கள்: 

1. கண் காயம்.
2. அறுவை சிகிச்சை அல்லது கிட்டப்  பார்வையின்மை காரணமாகவும்    வரலாம்.

இழுவை :


உங்கள் விழித்திரையில் மேல் புதிய திசுக்கள் உருவாகி  இழுக்கும் போது இந்த வகை நிகழ்கிறது. பொதுவாக நீரிழிவு நோய் இதற்கு  காரணம்.

எக்ஸீடேடிவ் :


உங்கள் விழித்திரைக்கு பின்னல் திரவம் உருவாகும் போது இது நிகழ்கிறது.  திரவமானது உங்கள் விழித்திரையை அதன் பின்னால் உள்ள திசுக்களில் இருந்து தள்ளிவிடுகிறது. காயம் அல்லது வயது தொடர்பான நரம்பு சிதைவு போன்ற காரணங்களில் இது நிகழலாம்.

விழித்திரை ஆபத்து காரணிகள்:


1. கடுமையான கிட்டப்பார்வை.
2. கண் காயம் அல்லது கண் புரை அறுவை சிகிச்சை.
3. விழித்திரை பற்றின்மையின் குடும்ப வரலாறு.
4. லேட்டீ ஸ் சிதைவு . உங்கள் விழித்திரையின் விளிம்புகளில்  பலவீனம்  .
5. நீரிழிவு ரெட்டினோபதி (நீரிழிவு காரணமாக உங்கள் விழித்திரையில் இரத்த  நாளங்கள்  சேதமடைதல்)   .
வயது.
6. பின்புற விட்ரியஸ் பற்றின்மை (உங்கள் கண்ணில் உள்ள கண்ணாடி ஜெல் உங்கள் விழித்திரையில்  இருந்து விலகிச் செல்கிறது. 

சிகிச்சை:

லேசர் (Laser) கிரையோபெக்ஸி (cryopexy):


லேசர்( வெப்ப) உறைதல் கிரையோபெக்ஸி இரண்டு முறைகளும் ஆரம்பத்தில் கண்டுபிடித்தால் செய்யலாம். 
  
நியுமேடிக் ரெட்டினோபெக்ஸி( Pneumatic Retinopexy):

 சிறிய மற்றும் எளிதில் மூடக்கூடிய விழித்திரை விலகலுக்கு இது நன்றாக வேலை செய்கிறது. 


உங்கள் மருத்துவர் உங்கள் கண்ணாடி ஜெல்லில் ஒரு சிறிய வாயு குமிழியை செலுத்துகிறார். இது உங்கள் விழித்திரையின் மேல் பகுதியில் அழுத்தி நரம்பை தள்ளி அதன்  சரியான இடத்திற்கு தள்ளுகிறது. குமிழியை சரியான இடத்தில் வைக்க பல நாட்களுக்கு உங்கள் தலையை ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும்.

வெண்படல வெளிப்பட்டை (Scleral Buckle):

 விழித்திரை அறுவை சிகிச்சை செய்வதே (வெண்படல வெளிப்பட்டை அல்லது விட்ரெக்டோமி)விழித்திரைப் பிரிதலுக்கான தீர்வு. வெண்படல வெளிப்பட்டை எனும் அறுவை சிகிச்சையில் கருவளையத்திற்கு வெளியே சிறிய சிந்தெடிக் பேன்ட் (Synthetic band) வைக்கப்படும். பிரிந்த விழித்திரையை ஓரளவு உள்ளே தள்ள இது பயன்படும்.

விட்ரெக்டோமி(Vitrectomy) :

    
விட்ரெக்டோமி எனும் மற்றொரு அறுவை சிகிச்சையில் சிலிக்கான் எண்ணெய் அல்லது கேஸ் கொண்டு கண் திரவம்  (Vitreous) மாற்றப்படும். நோயின் தீவிரத்தைப் பொறுத்து எந்த அறுவை சிகிச்சை என மருத்துவர் முடிவு செய்வார்.

விழித்திரை பிரிதல் உள்ள நோயாளிகளில் 90% வரை நவீன தெரபி மூலம் வெற்றிகரமாக சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டாலும், சில நேரங்களில் மறுசிகிச்சை தேவைப்படலாம் இருப்பினும், பார்வையில் முன்னேற்றம் இருக்குமா என்பதைக் கணிக்க முடியாது. தீவிரமடியும் முன் சிகிச்சை எடுத்துக்கொண்டால் பார்வையில் முன்னேற்றம் ஏற்படும் வாய்ப்பு அதிகம் .
Comments
Comments
{{c.name}} ({{c.dat}})

{{c.comment}}

{{r.name}} ({{r.dat}})

{{r.reply}}

Post Your Comment

2020 © All Rights Reserved | Designed and Developed by Smarteyeapps