ஏ எம்டி அல்லது விழிப்புள்ளி சிதைவு என்பது 50 மற்றும் அதற்கு அதிகமான வயதில் உள்ள மனிதர்களுக்கு வரும் ஒரு சாதாரணமாக கண் நிலை ஆகும்.

முதுமை வயதில் இருப்பவர்களுக்கு பார்வை இழப்பை ஏற்படுத்துவதில் இது ஒரு முன்னணி காரணமாக விளங்குகிறது.

இது பொருட்களை தெளிவாக பார்க்க தேவைப்படும் கூர்மையான மைய பார்வையை வழங்கும் கண் பாகமான விழிப்புள்ளியை படிப்படியாக அழிக்கிறதுகண்ணில் உள்ள விழிப்புள்ளி (மாகுலா), கூர்மையான மற்றும் மைய பார்வைக்கு தேவைப்படுகிறது மற்றும் விழித்திரை மையத்தின் அருகில் ஒரு சிறிய இடமாக தோன்றுகிறது. விழிப்புள்ளி(மாகுலா) நம்மை நேரடியாக முன்னோக்கி பொருட்களை பார்க்க உதவுகிறது.

அறிகுறிகள்:

➰சிவந்த கண், வலி உள்ள கண்கள். 
➰ஒரு நிழல் அல்லது ஒரு இருண்ட திரை, பார்வை வரிசையில் இருப்பதைப் போல உணர்தல்.
➰சாதாரண அளவை விட சிறியதாக காணப்படும் பொருட்கள்.
➰பார்வையில் பிரகாசமான மாற்றங்கள்.
➰மாயத்தோற்றம். 
➰உங்கள் பார்வையின் மத்தியில் பொருட்களை பார்க்க போராடுவது.
➰பார்வை இழத்தல் அல்லது நல்ல பார்வை இழப்பு.


விழிப்புள்ளி சிதைவு (ஏஎம்டி)  இரண்டு வகைகள்:

   ➰உலர்விழிப்புள்ளி சிதைவு (ஏஎம்டி ) 
➰ஈர விழிப்புள்ளி சிதைவு (ஏஎம்டி ) 

உலர்விழிப்புள்ளி சிதைவு (ஏஎம்டி) :


உலர் விழிப்புள்ளி சிதைவு (ஏஎம்டி)என்பது ஆரம்ப அல்லது இடைப்பட்ட கட்டங்களில் இருக்கும் மிகவும் பொதுவான வடிவமாகும்.

⚫விழிப்புள்ளியில் உள்ள ஒளி உணர்வு செல்கள் மெதுவாக சிதைவுறும் போது உலர் ஏஎம்டி ஏற்படுகிறது. இதனால் பாதிக்கப்பட்ட கண்ணில் மைய பார்வை படிப்படியாக மங்கலாகிறது .
உலர் விழிப்புள்ளி சிதைவு (ஏஎம்டி)முற்றும் போது பார்வை மத்தியில் ஒரு மங்கலான புள்ளி உருவாகிறது.

அறிகுறிகள்:

◼  பார்வை மங்கல்.
◼  முகங்களை அடையாளம் காண்பதில் சிரமம்.

ஈர விழிப்புள்ளி சிதைவு (ஏஎம்டி) :

⚫உலர்  வடிவத்தின் ஆரம்ப மற்றும் இடைப்பட்ட கட்டங்களை  விட   மிகவும்    கடுமையானது.
⚫விழித்திரையின் பின்னால் உள்ள அசாதாரண ரத்த நாளங்கள் விளிப்புள்ளிக்கு கீழ் வளர தொடங்கும்  போது   ஈர   ஏஎம்டி    ஏற்படுகிறது .
⚫இந்த புதிய ரத்த நாளங்கள் பலவீனமாக இருக்கலாம் மற்றும் ரத்தம், திரவத்தை கசிய விடலாம்.
 ரத்தம் மற்றும் திரவம் விளிப்புள்ளியை வீங்கச் செய்து   மற்றும்   சேதம்   வேகமாக    ஏற்படுகிறது.

அறிகுறிகள்:

◼ நேர கோடுகள் கோணலாக தோன்றலாம்.
◼ மத்தியில் கறுப்பாக தெரியலாம்.

அபாயத்தில் இருப்பது யார்:-

வயது தொடர்பான விழிப்புள்ளி சிதைவு ஆபத்து காரணிகள்

பின்வரும் கரணங்கள் வயது தொடர்பான விழிப்புள்ளி சிதைவுக்கான வாய்ப்பை அதிகரிக்கக்கூடும்:

    

•வயதான 

•  புகைப் பிடித்தல். புகைபிடிப்பது ஏ எம்டி அபாயத்தை இரு மடங்காக அதிகரிக்கிறது என ஆராய்ச்சி காண்பிக்கிறது.

•  உயர் கொழுப்பு உணவு

•குரோமோசோமின் மரபணு வேறுபாடுகள் (1, 6 மற்றும் 10).

• அதிக புகைத்தல்

•குடும்ப வரலாறு :

விழிப்புள்ளி சிதைவு (ஏஎம்டி)குடும்ப வரலாறு உள்ள மனிதர்கள் உயர் அபாயத்தை இருக்கிறார்கள்.

•உடல் பருமன்

 வயது தொடர்பான விழிப்புள்ளி சிதைவு நோயை தடுப்பதற்கான வழிகள்:

     

➰புகைத்தல் தவிர்க்கவும்.

➰தொடர்ந்து உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்.
➰ஒரு ஆரோக்கியமான எடையை பராமரிக்க வேண்டும்.
➰பழங்கள் மற்றும் காய்கறி உணவு.

 வயது தொடர்பான விழிப்புள்ளி சிதைவு நோயை  சுய-கவனிப்பு:

பின்வரும் சுய-கவனிப்பு செயல்கள் அல்லது வாழ்க்கைப் பாணியில் ஏற்படுத்தப்படும் மாற்றங்கள், வயது தொடர்பான விழிப்புள்ளி சிதைவுக்கான சிகிச்சையளிக்கவும் அல்லது நிர்வகிக்கவும் உதவக்கூடும்:

புகைத்தல் தவிர்க்கவும்: விழிப்புள்ளி சிதைவு ஆபத்தை குறைக்கிறது
உணவு: உட்கொள்ளும் ஆக்ஸிஜனேற்றிகள், வைட்டமின்கள் மற்றும் துத்தநாகம் கொண்ட பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் பார்வை இழப்பு ஏற்படும் அபாயத்தை குறைக்க உதவும்
சாதாரண இரத்த அழுத்தம் மற்றும் கொழுப்பு அளவுகளை பராமரிக்கவும்: விழிப்புள்ளி சிதைவு அபாயத்தை குறைக்க.

வயது தொடர்பான விழிப்புள்ளி சிதைவுநோய்  சிகிச்சையளிப்பதற்கான மாற்று மருந்து:

பின்வரும் மாற்று மருந்துகள் மற்றும் சிகிச்சைகள் வயது தொடர்பான மக்ளரி டிஜெனேஷன் சிகிச்சையாக அல்லது நிர்வகிக்க உதவுவதாக அறியப்படுகிறது:

• வழக்கமான உடற்பயிற்சி: விழித்திரை சிக்கல்களை மேம்படுத்த
• வைட்டமின் கூடுதல் மற்றும் தாதுக்கள்: பார்வை இழப்பு ஏற்படும் அபாயத்தை குறைக்க உதவும்

விழிப்புள்ளி சிதைவு (ஏஎம்டி  எவ்வாறு கண்டறியப்படுகிறது?

1.   பார்வை பரிசோதணை (Vision test): 


கண் அட்டவணை அளவீடுகளைப் பயன்படுத்தி பார்வைக் கூர்மை பரிசோதனை.

2. பிளவு-விளக்கு பரிசோதனை(slit-lamp):    பிளவு விளக்கு என்பது ஒரு உயர்-தீவிர ஒளி மூலத்தைக் கொண்ட ஒரு கருவியாகும். கண்ணிமை, வெள்ளை  விழி , வெள்ளை விழியில் வெளிப்படலம், கருவிழி, இயற்கை  லென்ஸ் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய மனிதக் கண்ணின் முன் பகுதி அல்லது முன் கட்டமைப்புகள் மற்றும் பின்புறப் பகுதியை ஆய்வு செய்ய விளக்கு உதவுகிறது. இது பல்வேறு கண் நோய்களை   கண்டறிய உதவுகிறது.
3. விரிந்த கண் பரிசோதனை (Indirect Ophthalmoscopy):

கண்களில் மருந்து போட்டு 30 நிமிடங்கள் கண்களை மூடி இருக்க வேண்டும். கருவிழி விரிந்த பின் இந்த பரிசோதனை செய்யப்படும். உபயோகிக்கப்படும் கருவி (Indirect opthalmoscopy) நரம்பு நுண்ணோக்கி.

4.ஆம்ஸ்லர் கிரிட் பரிசோதனை(Amsler Grid test): நீங்கள் ஒரு ஆம்ஸ்லர் கட்டத்தினை பார்க்கும் போது கண்களை ஒரு சிறப்பு லென்ஸைப் பயன்படுத்தி பரிசோதிப்பது விழித்திரை மற்றும் விழிப்புள்ளிலுள்ள (மாகுலாவிலுள்ள) மாற்றங்களை கண்டறிய உதவுகிறது.
5.ஆப்டிகல் ஒத்திசைவு அச்சுக்கலை(OCT): 
   

ஆப்டிகல்  ஒத்திசைவு அச்சுக்கலை (OCT)   பரிசோதனை செய்யப்படும் காட்சி .

                                                                       - Dr. சுரேஷ் கண் மருத்துவமனை 
விழித்திரை சன்னல், தடித்தல், வீக்கம் மற்றும் விழித்திரை கீழ் இரத்த நாளங்கள் கசிவு காரணமாக திரவ குவிப்பு அடையாளம்.

6ஃ ப் ளோரெஸ்சின் ஆஞ்சியோகிராபி(Fluorescein angiography) 

    

அசாதாரண இரத்த நாள அல்லது விழித்திரை மாற்றங்களைக் கண்டறிதல்.
7. பார்வை களம் ஆய்வு(Visual field)(HVF):

     பார்வை பிரச்சினைகளை தீர்மானிக்க.

சிகிச்சை

1.சொட்டு மருந்து:

                                                                          
நேபாஃபெனாக் கண் சொட்டு மருந்து உலர் கண் விழிப்புள்ளியை(macular) குணமாக்க உதவியாக காணப்படுகிறது.

 வயது தொடர்பான கண் நோய் ஆய்வு-1 (AREDS-1):

 வயது தொடர்பான கண் நோய் ஆய்வு (AREDS) தேசிய கண் நிறுவனத்தால் நிதியளிக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய மருத்துவ பரிசோதனை ஆகும்: விழிப்புள்ளி சிதைவு  (ஏஎம்டி) மற்றும் கண்புரையின் வரலாறு மற்றும் ஆபத்து காரணிகள் பற்றி மேலும் அறிக;

விழிப்புள்ளி சிதைவு (ஏஎம்டி) மற்றும் கண்புரையின் முன்னேற்றத்தில் அதிக அளவு ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் மற்றும் துத்தநாகத்தின் விளைவை மதிப்பிடுக. அக்டோபர் 2001 இல் அறிவிக்கப்பட்ட வயது தொடர்பான கண் நோய் -1  (AREDS-1) சோதனையின் முடிவுகள், அதிக அளவு ஆக்ஸிஜனேற்ற வைட்டமின்கள், தாமிரம் மற்றும் துத்தநாகத்துடன் ஐந்தாண்டுகள் கூடுதலாக உட்கொண்டது, ஆய்வில் 30% நபர்களுக்கு மேம்பட்ட விழிப்புள்ளி சிதைவு (ஏஎம்டி) உருவாகும் அபாயத்தைக் குறைத்தது. மற்றும் ஏற்கனவே இருக்கும் மிதமான முதல் மேம்பட்ட உலர் அல்லது ஈரமான விழிப்புள்ளி சிதைவு (ஏஎம்டி). அசல் வயது தொடர்பு கண் நோய் ஆராய்ச்சி(AREDS-1) உருவாக்கம் உள்ளடக்கியது:


500 மில்லிகிராம் (மிகி) வைட்டமின் சி
வைட்டமின் ஈ இன் 400 சர்வதேச அலகுகள்.
15 மி.கி பீட்டா கரோட்டின் (புகைபிடிக்காதவர்களுக்கு மட்டும்)
80 mg துத்தநாகம் துத்தநாக ஆக்சைடாக
குப்ரிக் ஆக்சைடாக 2 மி.கி தாமிரம் (அதிக துத்தநாக உட்கொள்ளலுடன் இரத்த சோகையைத் தவிர்க்க)

2. வயது தொடர்பு கண் நோய் ஆராய்ச்சி மருந்துகள்-2 (AREDS-2):

வயது தொடர்பு கண் நோய் ஆராய்ச்சி மருந்துகள்- 2 சப்ளிமெண்ட்ஸ் எவ்வாறு உருவாக்கப்பட்டது?

•  NEI இல் உள்ள விஞ்ஞானிகள் வயது தொடர்பான கண் நோய் ஆய்வுகள் (AREDS-1 மற்றும் AREDS-2) என அழைக்கப்படும் 2 மருத்துவ பரிசோதனைகளில் இந்த கூடுதல் மருந்துகளை ஆய்வு செய்தனர். இடைநிலை அல்லது தாமதமான AMD உள்ளவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக் கொண்டவர்கள் தங்கள் மையப் பார்வையை இழக்கும் வாய்ப்புகள் குறைவு என்று அவர்கள் கண்டறிந்தனர்.
•  உங்களுக்கு ஈரமான விழிப்புள்ளி சிதைவு (ஏஎம்டி) இருந்தால், மேலும் பார்வை இழப்பை நிறுத்தக்கூடிய பிற சிகிச்சைகள் உள்ளன.

வயது தொடர்பு கண் நோய் ஆராய்ச்சி மருந்துகள்-2 (AREDS -2) எப்போது பயன்படும்?
நீங்கள் விழிப்புள்ளி சிதைவு (ஏஎம்டி)இன் எந்த நிலையில் இருக்கிறீர்கள் என்பதைப் பொறுத்தது. உங்களிடம் 1 அல்லது இரண்டு கண்களிலும் இடைநிலை விழிப்புள்ளி சிதைவு (ஏஎம்டி) இருந்தால், அது தாமதமான விழிப்புள்ளி சிதைவு (ஏஎம்டி)ஆக மாறுவதை அவர்களால் தடுக்க முடியும்.

வயது தொடர்பு கண் நோய் ஆராய்ச்சி மருந்துகள்-2 (AREDS-2)சப்ளிமெண்ட்ஸ், ஆரம்பகால விழிப்புள்ளி சிதைவு (ஏஎம்டி)ஐ இடைநிலை விழிப்புள்ளி சிதைவு (ஏஎம்டி)யாக வளர்வதைத் தடுக்க முடியாது. உங்களுக்கு ஆரம்பகால விழிப்புள்ளி சிதைவு (ஏஎம்டி)இருப்பதாக உங்கள் கண் மருத்துவர் சொன்னால், வருடத்திற்கு ஒரு முறையாவது கண் பரிசோதனை செய்து கொள்ளுங்கள், அதனால் உங்கள் மருத்துவர் ஏதேனும் மாற்றங்களைக் கண்காணிக்க முடியும்.

உங்களுக்கு 1 கண்ணில் மட்டுமே விழிப்புள்ளி சிதைவு (ஏஎம்டி)தாமதமாக இருந்தால், வயது தொடர்பு கண் நோய் ஆராய்ச்சி மருந்துகள்-2 (AREDS-2) மற்ற கண்ணில் விழிப்புள்ளி சிதைவு (ஏஎம்டி)இன் வளர்ச்சியைக் குறைக்கலாம். உங்களுக்கு ஏற்கனவே இரண்டு கண்களிலும் தாமதமான விழிப்புள்ளி சிதைவு (ஏஎம்டி) இருந்தால், வயது தொடர்பு கண் நோய் ஆராய்ச்சி மருந்துகள்-2 (AREDS 2) சப்ளிமெண்ட்ஸ் உதவாது. ஆனால் குறைந்த பார்வை வளங்கள் உங்கள் மீதமுள்ள பார்வையை அதிகம் பயன்படுத்த உதவும்.

வயது தொடர்பு கண் நோய் ஆராய்ச்சி மருந்துகள்-2 (AREDS-2) ல் என்ன உள்ளது ?


ஆந்தோசயனின்(Anthocyanin)

➰லுடீன், ஜீயாக்சாந்தின் மற்றும் மீசோ-ஜியாக்சாந்தின்(Lutein, Zeaxanthin, Meso-zeaxanthin )
➰ஒமேகா 3(Omega-3)
➰வைட்டமின் - சி -(Vitamin A-C-E)
➰துத்தநாகம்,செலினியம் மற்றும் மெக்னீசியம்(Zinc,selenium and magnesium).


ஆந்தோசயனின்:

வயதான அல்லது சூரிய கதிர்களின் வெளிப்பாட்டால் ஏற்படும் விழித்திரை பிரச்சனைகளுக்கு இது உதவும்.

லுடீன், ஜீயாக்சாந்தின் மற்றும் மீசோ-ஜியாக்சாந்தின்:


    மூன்று உணவு கரோட்டினாய்டுகள், லுடீன், ஜியாக்சாண்டின் மற்றும் மீசோ-ஜியாக்சாண்டின் ஆகியவை மத்திய விழித்திரையில் சிதைவு (macula) குவிகின்றன. அவை கூட்டாக விழிப்புள்ளி சிதைவு (மாகுலர்) நிறமி (MP) என குறிப்பிடப்படுகின்றன. அவை விழிப்புள்ளி சிதைவை (மாகுலாவை) நீல ஒளியிலிருந்து பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கின்றன மற்றும் அவற்றின் ஆக்ஸிஜனேற்றத்தின் மூலம் நரம்பு செல்களைப் பாதுகாக்கின்றன விளைவு. வயதுக்கு ஏற்ப அவற்றின் அளவு குறைவதால், ஊட்டச்சத்து கூடுதல் தேவைப்படலாம் மாகுலர் சிதைவைத் தடுக்கும். லுடீன் பாதுகாப்பதன் மூலம் கண்புரை அபாய வளர்ச்சியைக் குறைக்க உதவுகிறது சூரிய கதிர்களில் இருந்து லென்ஸ்.


ஒமேகா 3:

ஒமேகா 3 இரத்த நாளங்களின் வளர்ச்சியை சீராக்க உதவுகிறது. ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலத்தின் ஒரு வகை Docosa Hexaenoic Acid (DHA), அமைப்பு மற்றும் விழித்திரையின் செயல்பாடுகள்.

வைட்டமின்- - சி -ஈ( -A-C-E):

இவை உலர்ந்த வடிவத்திலிருந்து ஈரமான வடிவத்திற்கு நோயின் முன்னேற்றத்தைத் தடுக்க உதவும், இது அதிகமாக உள்ளது ஆக்கிரமிப்பு படிப்பு.

துத்தநாகம்,செலினியம் மற்றும் மெக்னீசியம்:

துத்தநாகம் உலர்ந்த வகையிலிருந்து ஈரமான வகைக்கு நோய் முன்னேறுவதைத் தடுக்க உதவுகிறது.
உலர் வகை விழித்திரையில் சிதைவு (மாகுலர்) சிதைவுக்கு எதிராக இது ஒரு பாதுகாப்பு விளைவைக் கொண்டுள்ளது.
வயது தொடர்பு கண் நோய் ஆராய்ச்சி மருந்துகள்-2 (AREDS 2)எங்கே பெறலாம் ?

மருத்துவர் பரிந்துரையின்படி மருந்து கடையில் பெறலாம்.

3. குறை பார்வை கருவிகள் 


  

  விழித்திரை வீக்கத்திற்கு முழுமையான சிகிச்சை கிடையாது. இருப்பினும், பார்வையிழப்பைத் தாமதப்படுத்தலாம் அல்லது தடுக்கலாம். ஆரம்ப  நிலையில் சிகிச்சை எடுத்துக் கொள்வதன் மூலம் பார்வையிழப்பு ஏற்படாமல் தவிர்க்கலாம். உலர் விழிப்புள்ளி சிதைவு நோயால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளுக்கு இருக்கும் பார்வையை காப்பாற்றிக் கொள்ளும் வகையில் சிகிச்சைகள் வழங்கப்படுகின்றன. இவர்கள், குறை பார்வை மருத்துவப் பிரிவிற்கு பரிந்துரைக்கப்படுவார்கள். மற்றவர்களைப் போல இயல்பாக வாழ்வை எதிர்கொள்ள பயிற்சிகள் வழங்கப்படும். தினசரி வாழ்விற்கு பயன்படும் வகையில் சாதனங்கள் (Visual Aids) அங்கு பெற்றுக் கொள்ளலாம். 

        ஈரத்தன்மையுடன் கூடிய விழிப்புள்ளி சிதைவு நோய்க்கு மருத்துவர்கள் லேசர் (போட்டோடைனமிக்) சிகிச்சையோ விழித்திரை ஊசிகளையோ பரிந்துரைப்பார்கள். லேசர் (போட்டோடைனமிக்) சிகிச்சையின் போது ஒளிக்கற்றையானது தேவையற்ற இரத்த நாளங்களின் மீது செலுத்தப்படும். இதனால் மேற்கொண்டு இரத்தம் வடிவது நிறுத்தப்படும். விழித்திரை ஊசி என்பது மிக கவனமாக கண்ணில் செலுத்தப்படும் ஊசி. இந்த ஊசி மூலம் செலுத்தப்படும் மருந்தால் தேவையற்ற இரத்த நாளங்களின் வளர்ச்சி தடுக்கப்படும்.4. போட்டோடைனமிக் சிகிச்சை (லேசர் சிகிச்சை) :


  ஃபோட்டோடைனமிக் தெரபி (PDT), 2000 ஆம் ஆண்டில் தொடங்கப்பட்டது. குறைந்த சக்தி, அதிக நேர லேசர் ஒளிக்கற்றை சிகிச்சையுடன், நரம்பு மருந்து வெர்டேபோர்பின் ரத்தத்தில் செலுத்தப்படும். இது சீரற்ற ரத்த நாளங்களில் போய் சேரும். லேசர் ஒளிக்கற்றை இந்த மருந்தை செயல்பட வைக்கும். இது கட்டியாக மாறி சீரற்ற ரத்த நாளங்களை மூடி ரத்தம் வெளியாவதைத் தடுக்கும்.இந்த மருந்து ஒளி உணர்திறன் குணம் கொண்டது. புதிய ரத்த நாளங்கள் உருவாகி பார்வை குறைபாடு ஏற்படும் போது  இந்த சிகிச்சை மேற்கொள்ளலாம்.

  

    


5.விஈஜிஏஃப் எதிர்ப்பு ஊசி


      


   வீக்கத்தின் தாக்கத்திற்கு ஏற்ப கண்ணுக்குள் எண்டோதிலியல் வளர்ச்சி காரணி தடுப்பான் (Anti-Vegf) ஊசிகள் செலுத்தப்படும். அவை திரவ குவிப்பை குறைக்க உதவுகின்றன. ஊசிகள் அவாஸ்டின், ரஸ்மாப், லூசண்டிஸ், ஆக்ஸ்ஸண்டிரிக்ஸ், என்னும் பல மருந்துகள். பலவீனமான ரத்த நாளங்களில் இருந்து  ரத்தக்  கசிவும்  திரவக் கசிவும் ஏற்படலாம். ரத்தக்  கசிவினால் பார்வை பாதிக்கப்படும்.

 வயது தொடர்பான விழிப்புள்ளி சிதைவுக்கான இயற்கை உணவுகள்?

ஆந்தோசயனின்(Anthocyanin)ஒமேகா 3(Omega-3):


வைட்டமின் ஏ- சி -ஈ(Vitamin A-C-E):

துத்தநாகம்(ZINC):           செலினியம்(SELENIUM):

     


Comments
Comments
{{c.name}} ({{c.dat}})

{{c.comment}}

{{r.name}} ({{r.dat}})

{{r.reply}}

Post Your Comment
About Author
...
Dr. Suresh J Paul MBBS, DO

Dr, Suresh Eye Hospital has a Community Outreach Programme which takes eye care services to the community.

Featured Post

2020 © All Rights Reserved | Designed and Developed by Smarteyeapps