சர்க்கரை நோயால் ஏற்படும் விழித்திரை நோய்

  • Admin
  • 12 July 2022
  • (0)

நீரிழிவு விழித்திரை நோய் என்பது உடலில் சர்க்கரையின் அளவு அதிகரிக்கும்போது கண் விழித்திரை பாதிப்பது. இரத்த நாளங்கள் சேதமடையும். சர்க்கரை வியாதியுள்ளவர்கள் 70 சதவீதம் பேர் கண்கள் பாதிப்படைகிறார்கள். சாதரணமாக 5 ஆண்டுகளுக்கு மேல் சர்க்கரை வியாதி உள்ளவர்கள் கண் பாதிக்கப்படுகிறது. சர்க்கரை நோயால் ஏற்படும் விழித்திரை பாதிப்பால் பார்வையிழப்பு உண்டாக இரண்டு முக்கிய காரணங்கள் உள்ளன. சர்க்கரை நோயால் ஏற்படும் விழித்திரை நோய் அறிமுகம், விழிப்புள்ளி வீக்கம், நீரிழிவு விழித்திரை வியாதி, அறிகுறிகள் , நினைவில் வைக்கவும், அபாய காரணிகள், விழிப்புள்ளி வீக்கம் கண்டுபிடிப்பது எப்படி, பக்க விளைவுகள், நரம்பு ரத்தக் கசிவு, கண்டுபிடிப்பது எப்படி, லேசர் சிகிச்சை, அறுவை சிகிச்சை ஆகியவற்றைக் குறித்து இந்த வலைதளம் விளக்குகிறது .

(ஏஎம் ஆர் எம்டி) (வயது தொடர்புள்ள விழிப்புள்ளி சீர்குலைவு).

  • Admin
  • 09 July 2022
  • (0)

ஏ எம்டி என்பது 50 மற்றும் அதற்கு அதிகமான வயதில் உள்ள மனிதர்களுக்கு வரும் ஒரு சாதாரணமாக கண் நிலை ஆகும்.முதுமை வயதில் இருப்பவர்களுக்கு பார்வை இழப்பை ஏற்படுத்துவதில் இது ஒரு முன்னணி காரணமாக விளங்குகிறது. இது பொருட்களை தெளிவாக பார்க்க தேவைப்படும் கூர்மையான மைய பார்வையை வழங்கும். கண் பாகமான விழிப்புள்ளி படிப்படியாக அழிக்கிறது . ஏஎம் ஆர் எம்டி வகைகள் , அறிகுறிகள், அபாயத்தில் இருப்பது யார், குடும்ப வரலாறு, ஏ எம்டி எவ்வாறு கண்டறியப்படுகிறது, சிகிச்சை .ஆகியவற்றைக் குறித்து இந்த வலைதளம் விளக்குகிறது..

குறைபார்வை

  • Admin
  • 01 July 2022
  • (0)

பார்வை பாதிக்கப்பட்டவரின் கண்களை குணப்படுத்த முடியாத நிலைக்கு குறை பார்வை என்றே பெயர். எந்த வயதிலும் இந்த நிலை தோன்றலாம். குறைபாடு உள்ளவர்கள், முழு பார்வையிழப்பிற்கும் உள்ளாகலாம். முழு பார்வையிழப்பால் பாதிக்கப்படாமலும் இருக்கலாம். மீதமுள்ள பார்வையை கவனமாக பாதுகாத்துக் கொள்வது அவசியம். குறைபார்வை அறிமுகம், பொருள் வரையறை , காரணங்கள், பரிசோதனை, அறிகுறிகள், ஆலோசனை (Counseling), பயிற்சி (Mobility training), டிஜிட்டல் சாதனங்கள், குறை பார்வைக்கு உபயோக்கிப்படும் கருவிகள், தொலைநோக்கி வகைகள், இயக்கம் துணை சாதனங்கள் (MOBILITY ASSISTING DEVICES), கணினி அடிப்படையிலான அமைப்புகள், எலக்ட்ரோ ஆப்டிகல் கருவிகள், சுதந்திரமான வாழ்க்கை சாதனங்கள், பார்வையற்றவர்களுக்கு உதவிகள் வழங்கும் அரசாங்கம், தனியார் அமைப்புகள் அரசு மறுவாழ்வு சேவைகள். ஆகியவற்றைக் குறித்து இந்த வலைதளம் விளக்குகிறது.

About Author
...
Dr. Suresh J Paul MBBS, DO

Dr, Suresh Eye Hospital has a Community Outreach Programme which takes eye care services to the community.

Featured Post

2020 © All Rights Reserved | Designed and Developed by Smarteyeapps